X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آدمی ذاتاً آماده یادگیری است

خب ! دوستان ... بلاگفا حالش خوب شد . گرچه حال من رو حسابی رفت .این همه منتظر موندم تا نتیجه رو بهتر از این ها ببینم .اما دوسال از نوشته ها نیستند و همه برباد فنا رفته اند . شاید دیگه برنگشتم به این سرویس دهنده و همین جا نوشته های خودم رو ادامه دادم . الان هم می خواهم از کتاب روانشناسی رشد دکتر علی اکبر شعاری نژاد برایتان مطلبی بیاورم .در صفحه 294 از کتاب روان شناسی رشد دکتر شعاری نژاد ، چاپ هفدهم در مورد اقسام یادگیری آمده است :


یادگیری را معمولاً بر حسب رفتارها و افکاری که دربرمی گیرد مطرح می کنند .زیرا یادگیری ، چنان که گفتیم ، تغییری را ضمن تجربه شامل می شود .بنابراین ، می توان سؤال کرد تغییر ناشی از یادگیری در چه جنبه هایی از رفتار ظاهر می شود ؟ درواقع ، وقتی یاد می گیریم برای پیدایش تغییر در خویشتن تلاش می کنیم و این تغییر ممکن است به شکل های ایجاد ، اصلاح، و تکمیل یا به طور کلی افزایش و کاهش ظاهر شود .به عبارت دیگر ، پس از آن که آموختیم ، رفتار یا فکر ما دیگر آن نیست که قبلا داشتیم بلکه تغییر یافته است که این تغییر ممکن است بی درنگ ظاهر شود مانند آموختن جدول ضرب ، یا در بلند مدت خودش را نشان دهد مانند پیدایش عادت های بهداشتی .


رفتار آدمی دارای سه بعد یا سه جنبه است از این قرار :

الف . بعد شناختی شامل افکار ، عقاید ، معلومات .

 ب . بعد روانی حرکتی شامل همه مهارت ها .

پ . بعد عاطفی و اجتماعی شامل احساسات ، گرایش ها ، ارزش ها .


یادگیری در هر یک از ابعاد مذکور ، به صورت تغییری در ان بعد ظاهر می شود ، مثلاً معلومات ما زیاد یا اصلاح و یا کامل می شود ( بعد شناختی ) مهارتی را می آموزیم مانند رانندگی ( بعد روانی حرکتی ) ؛ نظر یا دیدگاهمان نسبت به شخص ی چیزی عوض می شود یا خوش بین یا بدبین می شویم ( بعد عاطفی و اجتماعی ).

درباره این که آدمی چگونه یاد می گیرد نظریه های مختلفی مطرح شده اند .در بعضی آن را نتیجه و محصول برقراری تداعی یا رابطه بین محرک های خاص ( عوامل خارجی یا محیطی مؤثر در فرد ) و پاسخ های خاص ( واکنش فرد ) می دانند ( نظریه های شرطی کلاسیک و عامل .....


ادامه ی متن را در کتاب روان شناسی رشد ؛ دکتر علی اکبر شعاری نژاد ؛انتشارات اطلاعات ، بخوانید .

[ جمعه 5 تیر 1394 ] [ 22:58 ] [ آسمان ]